title

PILNE!!!

Data zdarzenia: 
niedziela, 28. Marzec 2021 - 13:30
Szanowni Rodzice!
W związku z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2021, poz. 561), w dniach od 29 marca do 11 kwietnia 2021 r. Dyrektor przedszkola
zapewnia opiekę dzieciom, których jeden z rodziców pracuje w podmiotach określonych w Rozporządzeniu. Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola jest złożenie Wniosku (w załączeniu).
Proszę Rodziców, którzy chcą skorzystać z opieki przedszkolnej o dostarczenie Wniosku dnia 29.03.2021 r. Nie jest wymagane potwierdzenie miejsca zatrudnienia przez zakład pracy.
Od poniedziałku, t.j. 29.03.2021 r. prosimy Rodziców i Opiekunów dzieci o niewchodzenie do budynku przedszkola. Przyprowadzając lub odbierając dzieci do lub z przedszkola proszę dzwonić do wybranej sali domofonem. Dziecko zostanie odebrane lub przyprowadzone przez woźną oddziałową danej grupy wiekowej.
 
Z poważaniem
 
Anna Dziadkowiak
Dyrektor
Miejskiego Przedszkola nr 5 im. Czesława Janczarskiego w Żaganiu